Definitions for "Kilovolts"
1 kilovolt = 1,000 volts.